شال فروهر یا کورش نماد فرهنگ ایرانی به همراه cd آموزش بستن شال و روسری

شال فروهر یا کورش نماد فرهنگ ایرانی به همراه cd آموزش بستن شال و روسری

فروشگاه اینترنتی تله شاپینگ و کلیه کالاهازنانه شال فروهر یا کورش نماد فرهنگ ایرانی به همراه cd آموزش بستن شال و روسری


شال فروهر

 


 

 


 

نگاره فروهر, از چند قسمت تشکیل شده, که هر قسمت فلسفه خاص خود را دارد.
۱_ صورت فروهر به انسان شباهت دارد و این خود نشان دهنده رابطه ی بین فروهر و انسان می باشد
۲_ دو بال در دو طرف فروهر وجود دارد که هر کدام از این بالها سه ردیف پر دارند. این سه ردیف پر نشان دهنده : اندیشه نیک ، گفتار نیک و کردار نیک هستند. یعنی با تجهیز شدن به این سه می توان مانند بالهای یک پرنده به سوی خوبی ، پیشرفت و آینده یی بهتر پرواز کرد
۳_ در قسمت پایین فروهر ، دم پرگونه یی وجود دارد که خود سه ردیف پر دارد. این سه ردیف پر نشان دهنده اندیشه بد, گفتار بد و کردار بد هستند که سبب سقوط انسانند و به همین علت هم در قسمت پایین فروهر قرار گرفته اند.
۴_ دو طناب که در انتها ، فر خورده اند و در دو طرف فروهر قرار دارند سپنته مینو (جلو) و انگره مینو( پشت) را نشان می دهد. که این دو خود نشان می دهند که انسان بایدخوبی را در پیش بگیرد و به جلو برود و به بدیها پشت کند
۵_ دایره یی که در وسط تنه فروهر هست نشان از این دارد که روان انسان جاوید است نه آغازی داشته و نه پایانی دارد.
۶_ یک دست فروهر بالا را نشان می دهد و این نشان از این دارد که در این جهان تنها یک راه است و آن راستی ست که باید آن را در پیش گرفت.
۷_ دست دیگر, حلقه یی را نگه داشته است که این حلقه ی " پیمان " است که نشانی ست از صداقت و وفاداری که اساس فلسفه زرتشت می باشد

 

شال فــــــــروهر

طراحی از نماد تمدن اصیل ایرانی


ایــرانیان یکی از کهـــن ترین مردمـــانی هستند که نمــــادی بسیار زیبا و

 

شگفـــت آور و پـــر از دانــــش و فرزانـــش و خـــــرد برای خود درسـت کـــردند.

 

نــــــماد فــــــروهــــــر

 

ظـــرافت، جـــذابیت، لطــــافت… همـــه آن چیزی که انتظــــــار دارید!!!!

 

شــــال زیبــــا با نـــــماد فـــــــروهر

 

این بـــرتریـــــن روش جـــــذاب شــــــدن اســــت

 

بـــــهتـــــرین کیـــــفیت بــــرای دختــــــران ایـــــــرانی

 

بسیــــار زیبــــــا و شیـــــک

 

طراحی  تحسیـــــن بر انگیــــــز، ظرافـــــت خیـــــره کننده

 

تلفیـــــق اصالــــت و زیبــــایی

 

تقدیـــــم به شــــما

 

که به فرهنگ و تمدن گذشته سرزمین خود علاقه مندید.       

 

 

اطلاعت تکمیلی در رابطه با شال فروهر

نام محصول به فارسی :شال فروهر

نام محصول به انگلیسی : shale fruhar

طبقه بندی محصول :زنانه

 

عرضه کالاهای اصلی با کیفیت در

 فروشگاه اینترنتی مخصوص

sitemap.xml

برچسبهای محصول شال فروهر :

  خرید اینترنتی شال کورش
 خرید شال کورش
شال فروهر
خرید شال فروهر
خرید اینترنتی شال فروهر
خرید پستی شال کورش
 خرید نقدی شال کورش
 خرید ارزان شال کورش
خرید پستی شال فروهر
 خرید ارزان شال فروهر
 فروش شال فروهر
فروش شال کورش
 فروش پستی شال کورش
 فروش اینترنتی شال کورش
فروش اینترنتی شال فروهر
 خرید آنلاین شال فروهر
 فروش ارزان شال فروهر
خرید آنلاین شال کورش
 فروش ارزان شال کورش
 فروش نقدی شال کورش
خرید نقدی شال فروهر
 فروش پستی شال فروهر
 فروش نقدی شال فروهر

 


شال فروهر یا کورش نماد فرهنگ ایرانی به همراه cd آموزش بستن شال و روسری
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,